Ermal Meta - Umano Tour

 

Alan Sorrenti

Tour 2015

 

Cassandra Raffaele

Chagall 2016

 

Annalisa Scarrone -

Mentre tutto cambia Tour- 2012

 

 

Luca Dirisio

Compis Tour 2016

 

Alex Carpani Band

So Close so Far Tour 2016

 

ACB feat. David Jackson Europe Tour - 2013

 

Matteo Becucci - Italian Tour 2015

Umberto Tozzi

Ma che Spettacolo Tour 2016